Doelen

Wij voorzien met de stichting MVTO in een opleiding voor spelers waarbij prestatief voetbal en sportiviteit centraal staan. Wij zijn de plek waar ambitieuze en talentvolle spelers zich welkom en gezien voelen en waar zij gelijken in hun ontwikkeling treffen.
Kortom: talent herkennen, erkennen, verder ontwikkelen en behouden.
Zo doen wij dit:

 • Samen Sterk! 
 • Het stimuleren en in beeld brengen van talent door hen kansen en mogelijkheden te bieden;
 • Selecteren van spelers i.s.m. verenigingen;
 • Maatwerk bieden (spelers en hun ontwikkeling staat centraal);
 • Een overstijgend platform bieden;
 • Meer sportiviteit genereren bij verenigingen door op overstijgend niveau samen te spelen;
 • Doorstroom naar passend niveau generen;
 • Voorkomen dat spelers stagneren in hun ontwikkeling of vroegtijdig afhaken. Naast het spelen in jongensteams bieden wij hen de mogelijkheid om op niveau, met de beste speelsters uit de regio, een team te vormen en op (inter)nationaal niveau te spelen;
 • Voetbalplezier (behouden);
 • Ledenbehoud bij verenigingen; de speler krijgt een aanvullend pakket aangeboden;
 • Opleiden van trainers.