MVTO gedragscodes

MVTO wil een stichting zijn waarbij we elkaar en onze gasten op een open, respectvolle en sportieve wijze tegemoet treden, waardoor iedereen zich veilig en prettig kan voelen op de verschillende sportparken. We hebben daarom een REGLEMENT vertrouwenscommissie MVTO 2022, een Protocol Vertrouwenscommissie MVTO 2022 en een Protocol vertrouwenscontactpersoon MVTO opgesteld.

MVTO’ers houden zich aan deze gedragscodes waardoor er een goed onderling contact ontstaat met clubgenoten en gasten. Toch kan het gebeuren dat een MVTO’er ongewenst gedrag vertoont of ervaart. Dit gedrag kan, als het niet in de kiem wordt gesmoord, vervelende gevolgen hebben.
In de link geven we aan wat je kunt doen als je met ongewenst gedrag te maken krijgt.