Trainingen

  

 Trainingsdagen:
 Maandag:   circuit training gericht op techniek, veldtraining kracht- en core stability en coördinatie               
 Dinsdag:     veldtraining, kracht- en core stability oefeningen
 Vrijdag:       veldtraining, kracht- en core stability en coördinatieoefeningen
 Zondag:      veldtraining even weken (alleen meiden in opleiding voor Regioteam Oost)

 Indeling keeperstraining:

 Vrijdagavond

 Regioteam trainingen:

 Vrijdag:       Talententeam Reggestreek wekelijks                                                                                             Zondag:      Twents Regioteam oneven weken                                                                                                 Zondag:      Regioteam Oost, even weken

Locaties 

Maandag:  SV Hector, Pluvierstraat 1-3, 7471 HM Goor
Dinsdag:    FC Berghuizen, Schapendijk 37, 7574 PG Oldenzaal (voorlopig)
Vrijdag:      Wisselende locaties conform jaarplanner
Zondag:     FC Berghuizen, Schapendijk 37, 7574 PG Oldenzaal